Carbon trust je organizácia, ktorá vznikla v roku 2003 ako reakcia na snahu Spojeného kráľovstva znížiť emisie uhlíka o 60 % a vytvoriť nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. Spolupracuje s britskými podnikmi a verejným sektorom na znižovaní týchto emisií a prijímaní nízkouhlíkových riešení. Okrem toho vzdeláva verejnosť o vplyve zmeny klímy, poskytuje informácie a poradenstvo v oblasti úspor energie a riadenia emisií oxidu uhličitého a podporuje investície do energeticky úsporných technológií. Pracovníci sú oddaní a vysoko motivovaní dobre vykonávať svoju prácu, čo sa prenáša na všetkých zamestnancov. Pre odborníkov na nižších pozíciách môže byť práca v tejto spoločnosti príliš náročná, ale myslíme si, že vás táto kolektívna motivácia vždy posúva vpred.
Príklad sprievodného listu výskumného stážistu
Príklad sprievodného listu výskumného stážistu
Výskumný stážista ukážka životopisu
Výskumný stážista ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template