Prírodovedci - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu prírodovedca? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Nikoleta Kuhejda — PR & Content Manager
Nikoleta Kuhejda
PR & Content Manager
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.7 (6 votes)
Šablóna sprievodného listu radiačného fyzika
Created with Kickresume

Average: 4.7 (6 votes)

Ako vytvoriť atraktívny motivačný list pre prírodovedcov

Prírodovedci sa snažia pochopiť vnútorné a vonkajšie fungovanie prírody, od predpovedania vývoja počasia až po štúdium hviezd. Na to, aby ste sa stali prírodovedcom, sú potrebné roky špecializovanej odbornej prípravy a vzdelávania, ako aj vynikajúci motivačný list, ktorý prezentuje vaše referencie.

V tejto príručke sa venujeme 5 základným prvkom, ktoré by ste mali uviesť v motivačnom liste prírodovedca. Pokračujte v čítaní a dozviete sa všetko o:

 • Vytvorenie dobre spracovaného záhlavia a titulku motivačného listu prírodovedca
 • Prispôsobení motivačného listu prírodovedca konkrétnym zamestnávateľom
 • vytvorení presvedčivého úvodu pre motivačný list prírodovedca
 • opísaní vašich najlepších zručností a úspechov ako prírodovedca
 • Záver motivačného listu prírodovedca s presvedčivým vyhlásením

1. Vytvorenie dobre spracovaného záhlavia a titulku motivačného listu prírodovedca

Každý skvelý motivačný list prírodovedca sa začína dobre vytvoreným záhlavím a titulkom motivačného listu. Tieto prvky dávajú vášmu motivačnému listu vizuálnu štruktúru a pomáhajú zamestnávateľovi vizuálne sa orientovať v prvej polovici listu.

Začnite záhlavím motivačného listu, kde umiestnite svoje kľúčové identifikačné údaje, ako je vaše meno, odborný titul a odborné kontaktné údaje.

V záhlaví by mala byť uvedená aj oficiálna adresa spoločnosti, do ktorej sa hlásite.

Tu je príklad dobre naformátovaného záhlavia motivačného listu prírodovedca

Nick Socks, prírodovedec
(123) 456-7890 | nicksocks@email.com | linkedin.com/in/nick-socks

Komu: Mgr: Výskumné centrum Green Lab
Prírodovedné oddelenie
1234 Adresa ulice
Everglades City, FL 34139

Za záhlavím a niekoľko medzier za ním je miesto, kam umiestnite nadpis sprievodného listu.

Titulok je podobný nadpisu a mal by obsahovať aspoň jedno relevantné kľúčové slovo, ako aj pútavé prídavné meno a/alebo sloveso.

Tu je príklad dobre napísaného titulku motivačného listu prírodovedca

Moje 3 výskumné zistenia, ktoré rozšírili moje prírodovedné znalosti a môžu byť prínosom pre vaše laboratórium

2. Prispôsobte svoj motivačný list prírodovedca konkrétnym zamestnávateľom

Vždy, keď píšete motivačný list ako prírodovedec, je veľmi dôležité prispôsobiť ho konkrétnemu zamestnávateľovi. Týmto spôsobom ukážete zamestnávateľovi, že máte vynikajúci zmysel pre detail a váš motivačný list vynikne medzi konkurenčnými uchádzačmi o zamestnanie.

Prispôsobenie motivačného listu sa uskutočňuje tak, že preskúmate zamestnávateľa, jeho spoločnosť a kľúčové skutočnosti, ktoré môžete uviesť v celom liste (napríklad ciele spoločnosti alebo projekty, ktoré sú relevantné pre vaše zručnosti).

Mali by ste tiež venovať čas zisteniu, kto v spoločnosti rieši procesy prijímania zamestnancov, a vytvoriť osobný pozdrav, ktorý túto osobu osloví menom.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov v motivačnom liste

 • Vážený vedúci laboratória Henry McDonald,
 • Vážený pán Henry McDonald,
 • Vážený pán Henry McDonald a oddelenie prírodných vied,

3. Vytvorte presvedčivý úvod pre svoj motivačný list pre prírodovedca

Presvedčivý úvod je základným prvkom na to, aby ste zamestnávateľa zaujali tým, čo máte na srdci, a aby ste ho hneď presvedčili, že ste kvalifikovaný kandidát na danú pracovnú pozíciu.

Ak chcete napísať presvedčivý úvod, mali by ste uviesť:

 • stručné zhrnutie vašej profesionálnej histórie
 • všetky špecializované oblasti znalostí, ktoré máte v oblasti prírodných vied
 • stručné vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti

Nezabudnite, aby bol váš úvod krátky, stručný a nabitý výstižnými informáciami!

Tu je príklad presvedčivého úvodu z motivačného listu prírodovedca

Vážený vedúci laboratória Henry McDonald,

Som prírodovedec s viac ako 6-ročnou praxou v oblasti štúdia dažďových zrážok v západnej oblasti Ázie. Vzhľadom na súčasný výskum klímy Ázie vo vašej inštitúcii sa domnievam, že moje skúsenosti v tejto oblasti môžu byť pre váš tím veľkým prínosom.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Opíšte svoje najlepšie zručnosti a úspechy ako prírodovedec

Po dokončení úvodného vyhlásenia je ďalším kľúčovým prvkom, ktorý by ste mali zahrnúť do svojho motivačného listu, podrobná diskusia o vašich relevantných zručnostiach a úspechoch.

Zručnosti a úspechy je dôležité opísať podrobne a s dobrým kontextom, pretože môžu pomôcť preukázať zamestnávateľovi:

 • prečo sa výborne hodíte pre jeho spoločnosť alebo inštitúciu
 • akú skutočnú hodnotu môžete priniesť, ktorá môže byť prínosom pre ich spoločnosť alebo inštitúciu
 • aké typy úspechov môžete pre zamestnávateľa dosiahnuť

Tu je 6 zručností prírodovedca, ktoré je vhodné opísať v motivačnom liste

 • Obsluha technického laboratórneho vybavenia
 • vykonávanie experimentov
 • zhromažďovať a analyzovať údaje
 • skúmať prírodné prostredie
 • zhromažďovať a uchovávať vzorky životného prostredia
 • Spolupráca s veľkými vedeckými tímami

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste prírodovedca

Ako prírodovedec v [bývalý zamestnávateľ] som viedol projekt v spolupráci s miestnymi environmentálnymi orgánmi s cieľom vytvoriť a udržiavať chránené prírodné mokrade. Výsledkom tohto projektu bolo 55 % zníženie počtu náhlych povodní v miestnej oblasti, ako aj úspora viac ako 700 tisíc dolárov ročne na nákladoch na škody spôsobené vodou na miestnom majetku.

5. Motivačný list prírodovedca zakončite presvedčivým vyhlásením

Posledným prvkom, ktorý je potrebné vytvoriť pre váš motivačný list prírodovedca, je premyslené a presvedčivé záverečné vyhlásenie. V tomto závere je vaším hlavným cieľom presvedčiť zamestnávateľa, aby vás urýchlene kontaktoval, a vyjadriť mu vďaku za prečítanie vášho listu.

Vždy pripojte formálny podpis na každý sprievodný list, ktorý napíšete!

Tu je príklad skvelého záverečného vyhlásenia z motivačného listu prírodovedca

Prináša mi veľkú radosť a vzrušenie, že som sa uchádzal o túto pozíciu a pokorne ďakujem za to, že ste si našli čas na preskúmanie môjho listu. Dúfam, že sa mi čoskoro ozvete, a som k dispozícii na rozhovor alebo stretnutie ktorýkoľvek deň v týždni v čase od 8.00 do 17.00. Ak ma chcete najlepšie zastihnúť, zavolajte mi na číslo (123) 456-7890.

S úprimnosťou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 10. november 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.7 (6 votes)

Povolaním novinárka, osudom spisovateľka. Nikoleta prešla od písania pre médiá k objavovaniu sveta tvorby obsahu s Kickresume a pomáha ľuďom priblížiť sa k vysnívanej práci. Jej postrehy a kariérne príručky publikovali okrem iného časopisy The Female Lead, College Recruiter a ISIC. Keď práve nepíše alebo (nadšene) neotravuje ľudí s otázkami, nájdete ju na cestách alebo pri šálke kávy.

Všetky vzory motivačných listov — prírodovedci

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Šablóna sprievodného listu radiačného fyzika
Šablóna sprievodného listu radiačného fyzika
Príklad sprievodného listu biostatistu
Príklad sprievodného listu biostatistu
Ukážka sprievodného listu výskumného mikrobiológa
Ukážka sprievodného listu výskumného mikrobiológa
Ukážka sprievodného listu inštruktora biológie
Ukážka sprievodného listu inštruktora biológie
Príklad motivačného listu asistenta profesora štatistiky
Príklad motivačného listu asistenta profesora štatistiky
Ukážka motivačného listu asistenta profesora biológie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora biológie
Príklad sprievodného listu pre mikrobiológa na vstupnej úrovni
Príklad sprievodného listu pre mikrobiológa na vstupnej úrovni
Ukážka motivačného listu lektora fyziky
Ukážka motivačného listu lektora fyziky
Príklad sprievodného listu matematika
Príklad sprievodného listu matematika
Ukážka sprievodného listu geológa
Ukážka sprievodného listu geológa
Ukážka sprievodného listu geotechnického inžiniera
Ukážka sprievodného listu geotechnického inžiniera
Šablóna sprievodného listu výskumného pracovníka
Šablóna sprievodného listu výskumného pracovníka
Sprievodný list asistenta pre výskum životného prostredia
Sprievodný list asistenta pre výskum životného prostredia

Related prírodovedci resume examples

Mladší analytik výskumu ukážka životopisu
Mladší analytik výskumu ukážka životopisu
Biologický inžinier Ukážka životopisu
Biologický inžinier Ukážka životopisu
Molekulárny vedec Ukážka životopisu
Molekulárny vedec Ukážka životopisu
Ukážka životopisu astronóma
Ukážka životopisu astronóma
Ukážka životopisu inžiniera geológa
Ukážka životopisu inžiniera geológa
Ukážka životopisu špecialistu GIS
Ukážka životopisu špecialistu GIS
Príklad životopisu bioinformatika
Príklad životopisu bioinformatika
Príklad životopisu operátora elektrárne
Príklad životopisu operátora elektrárne

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template