Profesori - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na prácu profesora? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Milan Šaržík — Certified Professional Résumé Writer
Milan Šaržík, CPRW
Certified Professional Résumé Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.8 (8 votes)
Ukážka sprievodného listu asistenta profesora hudby
Created with Kickresume

Average: 4.8 (8 votes)

Ako vytvoriť účinný motivačný list pre profesora

Profesori sú základom každej vysokej školy alebo univerzity, pretože poskytujú študentom na všetkých akademických úrovniach vzdelanie a základy, ktoré potrebujú na to, aby sa im darilo vo zvolenej kariére. Ak chcete získať miesto profesora, potrebujete motivačný list, ktorý spĺňa vysoké akademické štandardy a zapôsobí na profesorský zbor a komisiu katedry v inštitúcii, na ktorú sa hlásite.

V tejto príručke vás naučíme, ako zdokonaliť svoj motivačný list a získať vytúžené miesto profesora. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o tom, ako na to:

 • správne naformátovať motivačný list pre profesora
 • Prispôsobiť a prispôsobiť svoj motivačný list danej pozícii
 • napísať nezabudnuteľný úvodný motivačný list profesora
 • V hlavných odsekoch uveďte podrobné informácie o svojej kariére.
 • uzavrieť motivačný list profesora silným záverečným vyhlásením

Stále hľadáte prácu? Týchto viac ako 100 zdrojov vám povie všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Správne naformátujte motivačný list pre profesora

Pri písaní motivačného listu na pozíciu v rámci akademickej obce existujú určité rozdiely vo formátovaní v porovnaní s bežným motivačným listom v obchodnom styku.

Po prvé, vo všeobecnosti je prijateľné, aby bol motivačný list pre akademickú obec dlhší ako jedna strana - mali by ste sa však snažiť, aby jeho rozsah nepresiahol dve strany. Kariéra v akademickom prostredí zahŕňa mnoho kvalifikácií, takže zamestnávatelia očakávajú podrobnejšie žiadosti o zamestnanie.

Štruktúra motivačného listu pre akademickú obec by mala byť podobná nasledujúcej osnove:

 • Záhlavie: Záhlavie vášho motivačného listu obsahuje dve kľúčové časti informácií:
  • Vaše meno, profesijný titul a kontaktné údaje.
  • názov univerzity a katedry, na ktorú sa hlásite

Najskôr by mali byť uvedené vaše profesijné informácie a potom informácie o univerzite. Informácie o univerzite môžu byť formátované podobne ako adresa listu.

Tu je príklad hlavičky sprievodného listu pre akademickú obec

John Smith | profesor humanitných vied
(123) 456-7890 | johnsmith@email.com | linkedin.com/in/john-smith
DD/MM/RRRR
Michiganská univerzita
Katedra humanitných vied

 • Pozdrav: Po záhlaví nasleduje pozdrav v sprievodnom liste. Ten by mal byť stručný a formálny a mal by oslovovať konkrétnu osobu - ideálne vedúceho katedry - menom.
 • Úvod: Úvodný odsek vášho motivačného listu je miestom, kde upútate pozornosť zamestnávateľa silným úvodným vyhlásením. Mal by obsahovať 1 až 3 vety.
 • Hlavné odseky: V hlavných odsekoch sa uvádza väčšina vašich motivačných listov, v ktorých sa podrobne opisujú vaše akademické úspechy, motivácia, skúsenosti s vyučovaním a iné. V motivačnom liste profesora by ste sa mali zamerať na 3 až 6 hlavných odsekov.
 • Záverečné vyhlásenie: Záverečné vyhlásenie ukončí váš motivačný list. Preto musí obsahovať dôležité informácie, napríklad ako vás kontaktovať a kedy očakávate odpoveď.

2. Prispôsobte a prispôsobte svoj motivačný list profesora danej pozícii

Existuje mnoho spôsobov, ako môžete svoj motivačný list personalizovať a prispôsobiť presne pre pozíciu profesora, o ktorú sa uchádzate - počnúc pozdravom.

Personalizovaný pozdrav bude oslovovať konkrétnu osobu menom. V prípade motivačného listu profesora by touto osobou mal byť vedúci oddelenia alebo vedúci personálneho oddelenia.

Tu sú dva príklady personalizovaných pozdravov

 • Vážený pán doktor neznámy,
 • Dr. Doe, vedúcej katedry humanitných vied,

Pri používaní titulov ako Dr., pán, pani atď. sa vždy uistite, že používate správny titul pre osobu, ktorej sa prihovárate.

Pokiaľ ide o prispôsobenie zvyšku motivačného listu, kľúčové je vopred si preskúmať katedru.

Univerzitné oddelenia chcú zamestnať profesorov, ktorí sú v súlade s ich súčasnými cieľmi, najmä pokiaľ ide o výskum a publikácie. Preto by ste mali zdôrazniť čo najviac relevantných projektov a úspechov, ktoré máte a ktoré zodpovedajú súčasným prioritám a cieľom katedry.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Napíšte nezabudnuteľný úvodný motivačný list profesora

Úvodný odsek vášho motivačného listu môže výrazne upútať pozornosť vedúceho oddelenia na univerzite alebo náborovej komisie. Toto úvodné vyhlásenie by malo okamžite ukázať, kto ste ako odborník a prečo ste pre danú inštitúciu vhodným kandidátom.

Silný úvod bude často obsahovať:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie a cieľov
 • vyhlásenie o tom, prečo sa s nadšením uchádzate o zamestnanie v tejto spoločnosti
 • Spoločnú známosť - uvedenie spoločnej známosti okamžite poskytne zamestnávateľovi referenčný bod a pomôže vám hneď vybudovať si dôveryhodnosť.

Tu je príklad účinného predstavenia z motivačného listu profesora

Dr. Jane Doe a výboru katedry prírodných vied,

Som profesorka biológie s viac ako 10-ročnou praxou vo vyučovaní vysokoškolských kurzov a publikovaní recenzovaného výskumu v oblasti biológie. Nedávno som bol spoluautorom štúdie vo významnom vedeckom časopise s Dr. Joeom Kingom, jedným z profesorov vašej katedry. Dr. King mi odporučil, aby som sa uchádzal o toto pracovné miesto, pretože môj výskum a ciele sa zhodujú so súčasnými cieľmi vašej katedry.

4. V hlavných odsekoch uveďte podrobné informácie o vašej profesijnej kariére

Hlavné odseky motivačného listu sú miestom, kde uvediete najhlbšie podrobnosti o svojej kariére, profesijných cieľoch, úspechoch a zručnostiach.

Pri písaní týchto hlavných odsekov nezabudnite uviesť svoje:

 • akademický rodokmeň: Zamestnávatelia na univerzitách chcú vedieť, akú máte kvalifikáciu na danú pozíciu. To znamená, že musíte uviesť celý rozsah vašej akademickej minulosti, vrátane nielen vašich titulov, ale aj miesta, kde ste tieto tituly získali, a všetkých vyznamenaní, ktoré ste získali.
 • Relevantné publikácie a projekty: Ako už bolo spomenuté, univerzitné oddelenia budú hľadať profesorov, ktorí zodpovedajú ich existujúcim výskumným cieľom a zámerom. Je veľmi dôležité zdôrazniť aspoň 2 až 3 recenzované publikácie alebo projekty, v ktorých ste zohrali významnú úlohu.
 • Výskumná nika: Popri opise relevantných publikácií a projektov by ste mali zdôrazniť svoju vlastnú výskumnú medzeru. To umožní oddeleniu, na ktoré sa hlásite, získať lepšiu predstavu o tom, v akej oblasti sú vaše odborné znalosti a akým typom výskumu môžete prispieť k rozvoju ich inštitúcie.
 • Skúsenosti s vyučovaním: Skúsenosti s vyučovaním sú rovnako dôležité ako výskumné schopnosti. Oddelenie bude chcieť vidieť vaše preukázateľné skúsenosti s úspešným vyučovaním kurzov v rámci univerzitného prostredia. Budú chcieť vidieť aj dobrý prehľad o vašom celkovom vplyve - napríklad o úspešnosti študentov a spolupráci s významnými profesormi alebo inými akademickými odborníkmi.
 • Profesijné združenia: V úvode ste, dúfajme, zahrnuli aj spoločnú známosť. V hlavných odsekoch urobte ďalší krok a uveďte svoje príslušné profesijné združenia - napríklad ak ste členom organizácie, ako je Americká asociácia univerzitných profesorov, mali by ste to v motivačnom liste zdôrazniť.

5. Motivačný list profesora ukončite silným záverečným vyhlásením

Na konci motivačného listu profesora je vždy dôležité uviesť premyslené záverečné vyhlásenie. V tomto závere by ste sa mali snažiť uviesť:

 • nadšenú vetu, v ktorej sa vyjadríte, že sa tešíte na odpoveď
 • ďalšiu vetu, v ktorej uvediete, že budete pokračovať v práci, vrátane toho, ako ich budete kontaktovať alebo ako vás môžu kontaktovať
 • formálny podpis

Tu je príklad dobre napísanej a stručnej záverečnej vety z motivačného listu profesora

S veľkým optimizmom očakávam svoju budúcnosť na Vašom oddelení a vo Vašej inštitúcii a veľmi sa teším, že sa mi ozvete, aby sme mohli ďalej diskutovať o tejto príležitosti a mojej kvalifikácii. Ak sa mi do budúceho pondelka neozvete, obrátim sa na vás, aby ste sa informovali o stave mojej žiadosti. Najlepšie ma zastihnete v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 hod. na telefónnom čísle mojej kancelárie - (123) 456-7890.

S úctou,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 11. apríl 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.8 (8 votes)

Milanov pracovný život sa posledné tri roky sústreďuje na kariérne poradenstvo. Je certifikovaným profesionálnym autorom životopisov (CPRW™), ako aj aktívnym členom Profesionálnej asociácie autorov životopisov a kariérnych koučov (PARWCC™). Milan je držiteľom rekordu v tvorbe najväčšieho počtu vzorov kariérnych dokumentov pre naše centrum pomoci - do dnešného dňa napísal viac ako 500 životopisov a motivačných listov na pozície v rôznych odvetviach. Okrem toho Milan absolvoval štúdium na viacerých známych inštitúciách vrátane Harvardovej univerzity, Univerzity v Glasgowe a Frankfurtskej školy financií a manažmentu.

Všetky vzory motivačných listov — profesori

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Ukážka sprievodného listu asistenta profesora hudby
Ukážka sprievodného listu asistenta profesora hudby
Príklad sprievodného listu asistenta profesora klavíra
Príklad sprievodného listu asistenta profesora klavíra
Príklad motivačného listu profesora chémie
Príklad motivačného listu profesora chémie
Príklad motivačného listu docenta fyziky
Príklad motivačného listu docenta fyziky
Ukážka motivačného listu asistenta profesora divadla a tanca
Ukážka motivačného listu asistenta profesora divadla a tanca
Ukážka motivačného listu asistenta profesora umenia
Ukážka motivačného listu asistenta profesora umenia
Príklad motivačného listu asistenta profesora štatistiky
Príklad motivačného listu asistenta profesora štatistiky
Ukážka motivačného listu asistenta profesora chémie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora chémie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora biológie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora biológie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora keramiky
Ukážka motivačného listu asistenta profesora keramiky
Ukážka motivačného listu asistenta profesora mikrobiológie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora mikrobiológie
Príklad motivačného listu na fakulte biológie
Príklad motivačného listu na fakulte biológie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora informatiky
Ukážka motivačného listu asistenta profesora informatiky
Šablóna sprievodného listu asistenta profesora pre výživu a potravinárstvo
Šablóna sprievodného listu asistenta profesora pre výživu a potravinárstvo
Ukážka sprievodného listu asistenta profesora športového manažmentu
Ukážka sprievodného listu asistenta profesora športového manažmentu
Ukážka sprievodného listu asistenta profesora zborového dirigovania
Ukážka sprievodného listu asistenta profesora zborového dirigovania
Príklad motivačného listu docenta v odbore rastlinná patológia
Príklad motivačného listu docenta v odbore rastlinná patológia
Šablóna motivačného listu docenta molekulárnej biológie
Šablóna motivačného listu docenta molekulárnej biológie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora hudobnej teórie
Ukážka motivačného listu asistenta profesora hudobnej teórie
Prídavná fakulta Matematika ukážka motivačného listu
Prídavná fakulta Matematika ukážka motivačného listu

Related profesori resume examples

Ukážka životopisu asistenta profesora
Ukážka životopisu asistenta profesora
Príklad životopisu dekana pre ženy
Príklad životopisu dekana pre ženy
Ukážka životopisu docenta molekulárnej biológie
Ukážka životopisu docenta molekulárnej biológie
Ukážka životopisu docenta v odbore rastlinná patológia
Ukážka životopisu docenta v odbore rastlinná patológia
Prídavná fakulta biológie Ukážka životopisu
Prídavná fakulta biológie Ukážka životopisu
Adjunct Professor Resume Sample
Adjunct Professor Resume Sample
Príklad životopisu učiteľa
Príklad životopisu učiteľa
Učiteľ sociálnych štúdií ukážka životopisu
Učiteľ sociálnych štúdií ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template