Optimalizujte svoj životopis asistenta právnej administratívy pomocou tohto stručného sprievodcu

Sprievodca životopisom v 5 krokoch pre asistentov právnej administratívy s tipmi na písanie, príkladmi a ďalšími informáciami. Medzi zahrnuté témy patria formáty životopisu, súhrny, zručnosti, pracovné skúsenosti a doklady o vzdelaní.

Právni administratívni asistenti zohrávajú v advokátskych kanceláriách a firmách kľúčovú podpornú úlohu. Zamestnávatelia v oblasti práva preto hľadajú cieľavedomých a spoľahlivých odborníkov, ktorí dokážu efektívne a ľahko vykonávať základné administratívne úlohy.

V tejto príručke sa budeme venovať všetkému, čo potrebujete vedieť o tom, ako si dokonale prispôsobiť životopis právneho administratívneho asistenta.

Čítajte ďalej a dozviete sa, ako:

 • ako si vybrať správny formát životopisu administratívneho asistenta v oblasti práva
 • Napísať zhrnutie životopisu, ktoré zapôsobí na zamestnávateľov z oblasti práva
 • Vybrať tvrdé aj mäkké zručnosti, aby ste ukázali rozsah svojich schopností
 • správne uviesť pracovné skúsenosti, aby ste ukázali svoje administratívne schopnosti
 • Presne uveďte svoje vzdelanie asistenta právnej administratívy

1. Vyberte si správny formát životopisu administratívneho asistenta

Práca v právnej administratíve môže byť základným zamestnaním alebo dlhodobou kariérou. Úroveň skúseností jednotlivých právnych administratívnych asistentov sa preto môže veľmi líšiť - a výber najlepšieho formátu vášho životopisu do veľkej miery závisí od tejto úrovne skúseností.

Pri tvorbe životopisu asistenta právnej administratívy si môžete vybrať z 3 hlavných formátov:

 • Tento životopis sazameriava na pracovné skúsenosti, pričom ako prvé sa uvádza vaše posledné zamestnanie a potom sa postupuje smerom dozadu. RC životopis je štandard, ktorý očakáva väčšina zamestnávateľov. Vyžaduje však, aby ste mali dostatok platených pracovných skúseností, ktoré vyplnia aspoň polovicu až tri štvrtiny strany.
 • Funkčné: Funkčný životopis je určený pre uchádzačov s praxou mimo formálnych zamestnaní, pričom sa namiesto toho zameriava na vzdelanie a zručnosti. Tento formát pravidelne používajú čerství absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí majú skúsenosti v rámci akademického prostredia, ale veľmi obmedzené formálne pracovné skúsenosti.
 • Hybridný: Hybridný životopis kombinuje prvky obráteného chronologického aj funkčného formátu, pričom kladie rovnomernejší dôraz na všetky časti životopisu. Tento formát je vhodný pre uchádzačov s obmedzenými skúsenosťami, pre tých, ktorí menia kariérnu dráhu, alebo pre tých, ktorí majú veľké medzery v pracovnej histórii.

2. Napíšte zhrnutie životopisu, ktoré zapôsobí na zamestnávateľov z právnickej oblasti

Napísanie odborného zhrnutia v hornej časti životopisu vám dáva príležitosť, aby ste upútali pozornosť zamestnávateľa.

Zhrnutie životopisu slúži ako úvod a stručný náhľad na najväčšie prednosti uchádzača. Zamestnávatelia si nie vždy prečítajú celý životopis a zhrnutie dáva uchádzačovi možnosť jednoducho vymenovať najdôležitejšie údaje, ktorými sa odlišuje od konkurencie.

Tu je príklad slabého zhrnutia životopisu, po ktorom nasleduje opravený príklad a vysvetlenie:

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu právneho administratívneho asistenta:

Nadšená právna administratívna asistentka so skúsenosťami v podnikovom prostredí aj v súdnej sieni. Medzi zručnosti patrí ovládanie právnej terminológie, organizácia a tímová spolupráca. Na predchádzajúcej pozícii získal ocenenie za vedúce postavenie.

Čo je na tomto príklade nesprávne? Hoci sa začína silným opisným doplnkom "nadšený", toto zhrnutie rýchlo stráca záujem čitateľa. Pri písaní zhrnutia životopisu chcete používať presvedčivý jazyk a podrobnosti, ktoré zamestnávateľa zaujmú a zároveň na neho urobia dojem. Tomuto príkladu chýba konkrétnosť a nedokáže čitateľa zaujať jasnými informáciami týkajúcimi sa zručností a úspechov uchádzača.

Opravený príklad zhrnutia životopisu právneho administratívneho asistenta:

Nadšená právna administratívna asistentka s 5-ročnou praxou v korporátnych právnických firmách a na súdoch na úrovni štátu. Výnimočne zručný pri vytváraní efektívnych organizačných systémov s hlbokou znalosťou právnej terminológie. Vysoko zručný v tímovej spolupráci, v predchádzajúcom zamestnaní získal ocenenie Vedúci pracovník spoločnosti.

Prečo je to lepšie? Tento opravený príklad ponúka čitateľovi oveľa aktívnejší a pútavejší jazyk, ktorý ho prevedie zručnosťami, silnými stránkami a úspechmi uchádzača. Jasne uvádza, koľko rokov skúseností má, ako aj poskytuje väčší kontext okolo ocenenia za vedúce postavenie, ktoré získal.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Vyberte tvrdé aj mäkké zručnosti, aby ste ukázali rozsah svojich schopností

Tvrdé zručnosti sú vaše technické schopnosti, vďaka ktorým ste schopní a kompetentní v pracovnom prostredí. Oproti tomu mäkké zručnosti sú vaše interpersonálne schopnosti, ktoré vám umožňujú dobre spolupracovať s ostatnými, kolegami aj zákazníkmi.

Aby vás zamestnávateľ považoval za kvalifikovanú osobu pre danú prácu, musí váš životopis ako právneho administratívneho asistenta obsahovať dobrú kombináciu vašich tvrdých aj mäkkých zručností.

Aby sme vám pomohli pri výbere zručností, uviedli sme 10 príkladov tvrdých zručností a 10 príkladov mäkkých zručností:

tvrdé zručnosti

 • Softvér na spracovanie textu (Microsoft 365, Dokumenty Google atď.)
 • Organizácia súborov (digitálne a manuálne)
 • Účtovanie a fakturácia
 • Správa harmonogramu a kalendára
 • Prepisovanie
 • Plánovanie prezentácií
 • Právny výskum
 • Správa a tvorba e-mailov
 • Spracovanie a distribúcia právnych dokumentov
 • Presné zaznamenávanie poznámok

Mäkké zručnosti

 • Aktívne počúvanie
 • Výborné zapamätanie
 • Ústna a písomná komunikácia
 • Uvažovanie (induktívne a deduktívne)
 • Proaktívne riešenie problémov
 • Pozornosť k detailom
 • Dôvernosť
 • Priateľské správanie
 • Spolupráca a tímová práca
 • Etiketa pri prijímaní a telefonovaní

4. Riadne uvedenie pracovných skúseností, ktoré prezentujú váš administratívny talent

Ako administratívny asistent budete mať mnoho kľúčových povinností, ktoré umožňujú právne konanie vášho zamestnávateľa.

Pri písaní pracovných skúseností chcete čo najviac prezentovať svoje administratívne talenty. Napríklad, ak máte vysoké znalosti administratívneho softvéru používaného na zlepšenie obchodných operácií, uvedenie tejto informácie je nevyhnutné.

Tu je príklad zápisu pracovných skúseností zo životopisu právneho administratívneho asistenta:

Právny administratívny asistent | ERG Law Associates

Miami, FL | apríl 2018 - jún 2020

 • Podliehala a spolupracovala s tímom 7 právnikov, ktorí zastupovali firemných aj súdnych klientov.
 • Zaviedla platformu na správu digitálneho kalendára, ktorá pomohla znížiť počet zmeškaných stretnutí o 15 % a zvýšiť spokojnosť klientov o 30 % vďaka používaniu jednoduchších postupov plánovania.
 • Vykonával hĺbkový prieskum právnych problémov klientov, pričom údaje a zistenia prezentoval príslušným zamestnancom.

5. Presne uveďte svoje vzdelanie ako administratívny asistent v oblasti práva

Existuje mnoho vzdelávacích ciest, ako sa stať právnym administratívnym asistentom. Hoci sa odporúča mať aspoň dvojročné vysokoškolské vzdelanie, u zamestnávateľov, ktorí sú ochotní poskytnúť školenie a certifikáciu, sa môžu uchádzať aj uchádzači s maturitou alebo GED.

V časti o vzdelaní by ste preto mali uviesť podrobnosti o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ako aj o prípadných ďalších školeniach a certifikátoch, ktoré ste absolvovali.

Tu je príklad dobre vypracovanej časti o vzdelaní v životopise právneho administratívneho asistenta:

Vzdelanie

 • Titul Associate's Degree in Business Administration | Caldwell Community College
 • 2012 - 2014 | Wilkesboro, NC

Certifikáty

Publikované 31. máj 2022

Povolaním novinárka, osudom spisovateľka. Nikoleta prešla od písania pre médiá k objavovaniu sveta tvorby obsahu s Kickresume a pomáha ľuďom priblížiť sa k vysnívanej práci. Jej postrehy a kariérne príručky publikovali okrem iného časopisy The Female Lead, College Recruiter a ISIC. Keď práve nepíše alebo (nadšene) neotravuje ľudí s otázkami, nájdete ju na cestách alebo pri šálke kávy.

Všetky vzory životopisov — právni asistenti

Správca licencií v spoločnosti Arvato ukážka životopisu
Správca licencií v spoločnosti Arvato ukážka životopisu
Ukážka životopisu právneho poradcu
Ukážka životopisu právneho poradcu
Príklad životopisu právnika v súdnych sporoch
Príklad životopisu právnika v súdnych sporoch
Príklad životopisu firemného poradcu
Príklad životopisu firemného poradcu
Ukážka životopisu súdneho zapisovateľa
Ukážka životopisu súdneho zapisovateľa
Príklad životopisu zmluvného špecialistu
Príklad životopisu zmluvného špecialistu
Príklad životopisu súdneho úradníka
Príklad životopisu súdneho úradníka
Príklad životopisu zmluvného administrátora
Príklad životopisu zmluvného administrátora
Šablóna životopisu právneho recepčného
Šablóna životopisu právneho recepčného
Príklad životopisu asistenta pre súdne spory
Príklad životopisu asistenta pre súdne spory
Paralegal Intern príklad životopisu
Paralegal Intern príklad životopisu
Ukážka životopisu právneho pracovníka
Ukážka životopisu právneho pracovníka
Príklad životopisu právnej sekretárky
Príklad životopisu právnej sekretárky
Asistent právnickej kancelárie ukážka životopisu
Asistent právnickej kancelárie ukážka životopisu
Šablóna životopisu pracovníka pre dodržiavanie predpisov
Šablóna životopisu pracovníka pre dodržiavanie predpisov
Ukážka životopisu právneho asistenta
Ukážka životopisu právneho asistenta
Príklad životopisu právneho asistenta
Príklad životopisu právneho asistenta
Ukážka životopisu súdneho úradníka
Ukážka životopisu súdneho úradníka
Príklad životopisu právneho stážistu
Príklad životopisu právneho stážistu
Šablóna životopisu advokáta
Šablóna životopisu advokáta

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.