Obchodní manažéri - vzory a ukážky motivačných listov, ktoré fungujú v roku 2023

Ako napísať motivačný list na pracovnú pozíciu manažéra predaja? Vytvorte dokonalý motivačný list pomocou našich profesionálnych príkladov a šablón.
Julia Gergelova — Resume Writer
Julia Gergelova
Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (9 votes)
PepsiCo Sales Intelligence Manager ukážka sprievodného listu
Created with Kickresume

Average: 4.9 (9 votes)

Ako napísať presvedčivý motivačný list manažéra predaja

Manažéri predaja majú mnoho povinností vrátane dohľadu nad celými predajnými oddeleniami, aby zabezpečili splnenie predajných cieľov, úloh a kvót. Ak chcete získať pozíciu manažéra predaja, musíte napísať presvedčivý motivačný list, ktorý zamestnávateľa zaujme a presvedčí ho, že ste pre danú prácu najlepší.

V tejto príručke sa venujeme 5 nevyhnutným zložkám, ktoré by mal každý úspešný manažér predaja zahrnúť do svojho motivačného listu. Čítajte ďalej a dozviete sa o

 • Dôležitosť dobre naformátovaného záhlavia a nadpisu motivačného listu
 • úlohe osobného pozdravu v motivačnom liste manažéra predaja
 • Ako urobiť z úvodu motivačného listu predajný prejav
 • Prečo podrobne opísať svoje najdôležitejšie zručnosti a úspechy
 • Ako účinne a presvedčivo ukončiť motivačný list

1. Ako správne naformátovať záhlavie a nadpis motivačného listu manažéra predaja

Každý úspešný motivačný list bude mať silný zmysel pre vizuálnu organizáciu.

Na rozdiel od životopisov - ktoré sú zoradené do úhľadných malých sekcií - sa sprievodný list môže ľahko stať jedným veľkým blokom textu, ak si nedáte pozor. Preto musíte zahrnúť správne prvky, ktoré pomôžu rozdeliť tento text a umožnia zamestnávateľovi ľahko ho prečítať.

Dva najdôležitejšie formátovacie prvky, ktoré treba zahrnúť na dosiahnutie tohto cieľa, sú hlavička motivačného listu a nadpis motivačného listu.

Váš nadpis je vždy na prvom mieste a mal by obsahovať:

 • vaše meno a profesijný titul
 • vaše profesionálne kontaktné údaje
 • názov zamestnávateľa alebo spoločnosti
 • adresu zamestnávateľa alebo spoločnosti

Tu je príklad dobre naformátovanej hlavičky manažéra predaja

Jane Doe, manažér predaja
(123) 456-7890 | janedoe@email.com | linkedin.com/in/jane-doe

Komu: Hotwire Sales Solutions
Sales Management Department
1234 Street Address
Concord, NH 03301

Po nadpise by ste mali umiestniť svoj titulok do stredu stránky. Tento nadpis by mal byť krátkym vyhlásením, ktoré vyzdvihuje najlepšie a najzaujímavejšie body vášho listu, aby pomohol upútať pozornosť zamestnávateľa a vzbudiť jeho zvedavosť.

Tu je príklad vynikajúceho titulku motivačného listu manažéra predaja

Môj 4-krokový prístup k ziskovému riadeniu predaja a ako ho plánujem uplatniť vo vašej firme

2. Ako personalizovať pozdrav v motivačnom liste manažéra predaja

Ďalej musíte nájsť spôsob, aby váš motivačný list pôsobil exkluzívne pre konkrétnych zamestnávateľov.

Najlepší spôsob, ako to urobiť, je vytvoriť personalizovaný pozdrav, ktorý osloví konkrétnu osobu menom. Touto osobou by mal byť zamestnanec alebo vedúci pracovník podniku, u ktorého je najväčšia pravdepodobnosť, že bude čítať váš motivačný list, napríklad manažér alebo vedúci oddelenia.

Okrem toho by ste mali zamestnávateľa ďalej skúmať a hľadať ďalšie podrobnosti, na ktoré sa môžete odvolávať vo zvyšku motivačného listu, napríklad hodnoty a ciele spoločnosti.

Tu sú 3 príklady personalizovaných pozdravov do motivačného listu manažéra predaja

 • Vážený pán generálny riaditeľ Gerry Ringgold,
 • Vážený pán Gerry Ringgold,
 • Vážený vedúci náboru Lenny Bloom,

3. Ako urobiť z úvodného motivačného listu pozdrav pre predajcu

Ako vie každý obchodný manažér, kľúčom k získaniu predaja je skvelá predajná prezentácia.

Úvodný motivačný list by ste mali vnímať ako predajnú prezentáciu seba ako profesionálneho uchádzača o zamestnanie. V úvode by ste mali vyzdvihnúť tie najlepšie kvalifikácie, vďaka ktorým vynikáte ako kandidát, vrátane:

 • stručný prehľad vašej profesionálnej histórie
 • vašu špecializovanú oblasť odbornosti
 • akékoľvek mimoriadne významné úspechy, napríklad významné ocenenia
 • spoločnú známosť (ak je to možné, uvedenie mena spoločnej profesionálnej známosti v motivačnom liste vám pomôže vybudovať si vzťah a dôveru u zamestnávateľa)

Tu je príklad vynikajúceho úvodu z motivačného listu manažéra predaja

Vážený pán Gerry Ringgold,

som manažér predaja s viac ako 10-ročnou odbornou praxou v oblasti vzdelávacieho softvéru. Nedávno som bol asociáciou Sales Managers of America vyhlásený za jedného z najlepších manažérov predaja EduTech v celej Severnej Amerike. Vďaka mojim hlbokým znalostiam odvetvia a mnohým kontaktom s vašou spoločnosťou - napríklad s mojím profesionálnym mentorom a prevádzkovým riaditeľom vašej spoločnosti, pani April Bloomovou - viem, že budem ideálnou posilou vášho tímu.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Ako prezentovať svoje najlepšie zručnosti a úspechy v oblasti riadenia predaja

Pri písaní životopisu opisujete svoje zručnosti a úspechy v krátkych, mimoriadne výstižných útvaroch.

V motivačnom liste máte naopak možnosť venovať sa oveľa väčším detailom, pokiaľ ide o vaše najlepšie zručnosti a úspechy. To vám dáva príležitosť nielen opísať vaše príslušné kvalifikácie, ale aj prepojiť ich s presnými potrebami zamestnávateľa.

Napríklad ako manažér predaja môžete namiesto jednoduchého konštatovania, že jednou z vašich schopností je vedenie, opísať svoj presný štýl vedenia a vysvetliť, ako ste ho využili pri vedení svojho tímu k úspechu na predchádzajúcich pozíciách.

Tu je 6 zručností, ktoré môžete opísať v motivačnom liste manažéra predaja

 • Profesionálny rozvoj
 • Analýza výkonnosti tímu
 • Vypracovanie mesačných a štvrťročných cieľov
 • Procesy prijímania zamestnancov, zapracovania a školenia
 • Písanie správ o predaji
 • Vedenie tímových stretnutí

Tu je príklad, ako opísať úspech v motivačnom liste manažéra predaja

V úlohe manažéra predaja v spoločnosti [bývalý zamestnávateľ] bolo mojou hlavnou úlohou vykonávať dôkladné štvrťročné analýzy na úrovni tímu aj jednotlivcov. Vďaka môjmu vedeniu sa produktivita môjho tímu zvýšila o 55 %, čo viedlo k tomu, že naše oddelenie ako celok prekročilo cieľové predajné ciele v priemere o 25 % každý štvrťrok.

5. Ako účinne a presvedčivo ukončiť motivačný list

Ak chcete svoj motivačný list uzavrieť rovnako účinne, ako by ste uzavreli predajný obchod, musíte napísať presvedčivý záver, ktorý obsahuje:

 • nadšenú vetu, že sa tešíte, že sa vám ozvú
 • kedy a ako vás môžu najlepšie kontaktovať
 • kedy plánujete nadviazať ďalšie kontakty
 • formálny podpis

Tu je príklad presvedčivého záveru z motivačného listu manažéra predaja

S najvyšším uznaním vám vyjadrujem poďakovanie za to, že ste ma zvážili pre túto pozíciu. Netrpezlivo očakávam vašu odpoveď a najlepšie ma zastihnete na telefónnom čísle (123) 456-7890, kedykoľvek v čase od 8.00 do 16.00 hod. od pondelka do soboty. Keďže vaša spoločnosť je mojím najlepším výberom pre zamestnanie, mám v úmysle pokračovať budúci pondelok ráno, ak sa mi ešte neozvete.

S veľkým uznaním,

[meno žiadateľa]

Ak ste sa niekedy zamýšľali nad tým, ako sa motivačný list líši od životopisu, v tomto článku sa dozviete všetko o kľúčových rozdieloch medzi nimi.

Publikované 21. október 2022
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (9 votes)

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory motivačných listov — obchodní manažéri

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
PepsiCo Sales Intelligence Manager ukážka sprievodného listu
PepsiCo Sales Intelligence Manager ukážka sprievodného listu
Ukážka sprievodného listu vedúceho predaja
Ukážka sprievodného listu vedúceho predaja
Príklad sprievodného listu vedúceho predaja
Príklad sprievodného listu vedúceho predaja
Šablóna sprievodného listu oblastného manažéra
Šablóna sprievodného listu oblastného manažéra
Príklad sprievodného listu manažéra predaja farmaceutických výrobkov
Príklad sprievodného listu manažéra predaja farmaceutických výrobkov
Ukážka sprievodného listu asistenta manažéra predaja
Ukážka sprievodného listu asistenta manažéra predaja
Príklad sprievodného listu manažéra kanálov
Príklad sprievodného listu manažéra kanálov
Ukážka sprievodného listu trénera predaja
Ukážka sprievodného listu trénera predaja
Ukážka sprievodného listu manažéra predaja
Ukážka sprievodného listu manažéra predaja
Ukážka sprievodného listu koordinátora predaja
Ukážka sprievodného listu koordinátora predaja

Related obchodní manažéri resume examples

Výkonný riaditeľ predaja v Bell Communications Resume Sample
Výkonný riaditeľ predaja v Bell Communications Resume Sample
Ukážka životopisu manažéra predaja
Ukážka životopisu manažéra predaja
Prevádzkový manažér v Massy Stores Ukážka životopisu
Prevádzkový manažér v Massy Stores Ukážka životopisu
Regionálny manažér predaja v spoločnosti Medoxa Ukážka životopisu
Regionálny manažér predaja v spoločnosti Medoxa Ukážka životopisu
PepsiCo Sales Intelligence Manager ukážka životopisu
PepsiCo Sales Intelligence Manager ukážka životopisu
Šablóna životopisu manažéra vnútorného predaja
Šablóna životopisu manažéra vnútorného predaja
Manažér úspechu klienta v spoločnosti Shopify ukážka životopisu
Manažér úspechu klienta v spoločnosti Shopify ukážka životopisu
Príklad životopisu manažéra predaja
Príklad životopisu manažéra predaja

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template