Tipy týkajúce sa formy a obsahu na zlepšenie vášho životopisu grafického dizajnéra

Aj pre grafického dizajnéra, ako kreatívneho profesionála a komunikátora konceptov, sa môže stať predstava návrhu vlastného životopisu pomerne náročnou.

Keďže ste zručný v typografii, ilustráciách alebo webovom dizajne, často svoju prácu pretavíte do plagátov, billboardov, brožúr a iných reklamných materiálov.

Otázka však znie: "Ako vytvoriť vlastný životopis grafického dizajnéra tak, aby zaujal vášho budúceho potenciálneho zamestnávateľa?".

Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť rozptýliť niektoré vaše pochybnosti.

Formát vášho životopisu grafického dizajnéra sa v očiach náborového manažéra mení na prvú ukážku vašich dizajnérskych zručností a kreatívneho prístupu. Niet divu, že prípravu svojho životopisu beriete s plnou vážnosťou. Pokiaľ ide o celkový vzhľad vášho dizajnérskeho životopisu, môžete zvážiť štyri oblasti:

1. Najlepší softvér pre grafický dizajn na písanie životopisu

Ako grafický dizajnér určite oceníte program Adobe InDesign ako hlavný nástroj na tvorbu životopisu, pretože budete mať plnú kontrolu nad rozložením textu.

V programe Adobe Illustrator si môžete vytvoriť aj vlastné personalizované logo a grafické prvky pre jednotlivé časti a jednoducho ich importovať do dokumentu InDesign.

2. Najjemnejšie písma pre životopisy grafických dizajnérov

Pravdepodobne ste uhádli, že Comic Sans nie je cesta, ktorou by ste sa mali vydať. Čo by ste však pri takom množstve písiem mali použiť namiesto nich?

Mnohí by radi siahli po nejakom štýlovom písme, ale nezabúdajte, že váš životopis by mal byť v prvom rade ľahko čitateľný a prehľadný. Férové možnosti typografie pre váš životopis by mohli byť:

 • Calibri
 • Merriweather
 • Constantia
 • Gill Sans
 • Cambria
 • Georgia

Ak sa rozhodnete pre kreatívnejší prístup, týchto 10 písiem nepochybne upúta pozornosť náborového manažéra.

3. Najlepšie grafické rozvrhnutie životopisu

Každý umelecký riaditeľ bude venovať veľkú pozornosť rozvrhnutiu vášho životopisu. Dbajte na to, aby ste jednotlivé časti umiestnili tak, aby boli ľahko čitateľné.

Nezabudnite používať biely priestor medzi obsahovými oblasťami a medzi grafickými ikonami a vaším textom, aby si čitateľ mohol oddýchnuť.

Aby ste rozumne rozdelili svoje segmenty, môžete zvážiť dvojstĺpcové rozloženie s časťami, ako sú osobné údaje, odkaz na portfólio, mäkké zručnosti a tvrdé zručnosti na ľavej strane.

Hlavná časť vašej stránky by potom zvyčajne slúžila sekciám obsahujúcim vaše profesionálne skúsenosti grafického dizajnéra, vzdelanie, certifikáty, ocenenia a záujmy, pričom by sa použilo opačné chronologické poradie.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Ďalšie prvky v životopise grafického dizajnéra

Nič nedokáže odpútať pozornosť personalistu od obsahu tak, ako to dokážu krikľavé grafické prvky a použitie jasných farieb. Vyhnime sa im teda.

Ak váhate, či použiť výrazné farby alebo obrázky na vyjadrenie svojho štýlu, uistite sa, že to nepreháňate. "Menej je niekedy viac" ešte nikdy nebolo pravdivejšie.

Farebnú schému vyberajte múdro a zamerajte sa na jemné odtiene. Stále môžete získať mimoriadnu pozornosť použitím vlastných ikon ako ústredných bodov vedúcich k želanej oblasti vášho životopisu.

Ako správny grafik určite vynaložíte veľa úsilia na to, aby bola forma vášho životopisu jedinečná, a to je skvelé. Len majte na pamäti, že forma je tu na to, aby nás viedla v obsahu a neodvádzala od neho pozornosť.

Vyberte si preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis zažiariť.

5. Najlepšie kľúčové výrazy vo vašom profesijnom súhrne grafika

Hlavnú časť stránky začnite stručným a výstižným profesijným zhrnutím. Nechajte ho vyniknúť použitím kľúčových slov z pracovnej ponuky, o ktorú sa uchádzate.

Niektoré príklady kľúčových výrazov, ktoré môžete zahrnúť do svojho zhrnutia, môžu byť nasledovné:

 • kreatívny
 • orientovaný na detaily
 • rozsiahle skúsenosti s riadením projektov v oblasti budovania značky
 • špecializuje sa na digitálne marketingové kampane
 • má odborné zručnosti pri tvorbe ilustrácií

6. Najlepšie mäkké a tvrdé zručnosti v oblasti grafického dizajnu, ktoré treba uviesť v životopise

Ako grafický expert nepochybne poznáte svoje nástroje. Softvérový balík Adobe Suite je nevyhnutnosťou, ale každá ďalšia znalosť je dôležitá. Nebuďte príliš skromní, pokiaľ ide o vymenovanie príslušných programov, ktoré ovládate, a uveďte ich v časti o tvrdých zručnostiach.

Najlepšie tvrdé zručnosti v životopise grafického dizajnéra

 • Illustrator
 • Photoshop
 • InDesign
 • Animate
 • HTML/Web dizajn
 • UI A UX

Mnohí grafickí dizajnéri sa zameriavajú na pomenovanie tvrdých zručností a majú tendenciu podceňovať tie mäkké. Viete, že ste kreatívni, a určite by ste to mali spomenúť, ale každý umelecký riaditeľ ocení aj nasledujúce kompetencie:

Najlepšie mäkké zručnosti pre životopis grafického dizajnéra

 • Aktívne počúvanie
 • Vynikajúca komunikácia
 • Riadenie času
 • Plánovanie a organizácia
 • prijímanie kritiky

Pozrite si ďalšie náročné a mäkké zručnosti, ktoré môžete uviesť vo svojom životopise.

7. Uveďte odkaz na svoje portfólio grafického dizajnu

Svoj životopis grafického dizajnéra vždy doplňte odkazom na webovú stránku alebo portfólio dokončených prác, ktoré preukazujú vaše skúsenosti a kreativitu. Môže to byť váš kľúč k získaniu pozície dizajnéra.

8. Kvantifikujte svoje pracovné skúsenosti v oblasti grafického dizajnu

Časť o pracovných skúsenostiach je tu na to, aby ste opísali svoje hlavné povinnosti a pracovné úspechy na každej z príslušných pozícií, ktoré ste zastávali. Nezabudnite pridať tvrdé údaje, napríklad percentá a číselné výsledky, pretože tie sa stanú hmatateľným dôkazom vášho výrazného prínosu.

Ako uviesť úspechy v životopise grafického dizajnéra

 • Vypracoval viac ako 20 marketingových programov, pričom pomohol klientom znížiť náklady v priemere o 10 %.
 • Vypracoval viac ako 50 projektov grafického dizajnu (prezentácie, brožúry, bulletiny).
 • Navrhol 13+ firemných webových stránok.

9. Uvádzanie vzdelania v životopise grafického dizajnéra

Bez ohľadu na to, či ste už úspešne ukončili štúdium, alebo ešte stále študujete, môžete rovnako dobre uviesť svoje hlavné akademické úspechy, univerzitné projekty relevantné pre danú pozíciu, alebo dokonca oblasti vášne, ak súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate.

Ako uviesť vzdelanie v životopise grafického dizajnéra

Európska univerzita
bakalársky titul UI/UX dizajn
2008 - 2011

 • Oblasť vášne: Dizajn mobilného rozhrania
 • Cena za najlepšiu komerčnú ilustráciu, 2010

 

Publikované 1. december 2021

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory životopisov — grafickí dizajnéri

Junior Creative v reklame ukážka životopisu
Junior Creative v reklame ukážka životopisu
Príklad životopisu tvorcu obsahu
Príklad životopisu tvorcu obsahu
Grafický dizajnér ukážka životopisu
Grafický dizajnér ukážka životopisu
Manière De Voir Senior Graphic Designer príklad životopisu
Manière De Voir Senior Graphic Designer príklad životopisu
RXinsider Multimediálny špecialista ukážka životopisu
RXinsider Multimediálny špecialista ukážka životopisu

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže uspieť.

Registrovať sa
Nauč sa písať skvelý životopis, ktorý ťa dostane na viac pracovných pohovorov.