Dobrovoľníctvo - vzory životopisov a návod na písanie v roku 2023

Dobrovoľnícka práca je skvelým doplnkom vášho životopisu. Zároveň často potrebujete životopis, aby ste získali prácu dobrovoľníka. Ukážeme vám, ako napísať skvelý životopis dobrovoľníckej práce.
Julia Gergelova — Resume Writer
Julia Gergelova
Resume Writer
Last updated: 26. október 2023
Average: 4.9 (13 votes)
Príklad životopisu veľvyslanca Medzinárodnej komisie pre ľudské práva
Created with Kickresume

Average: 4.9 (13 votes)

Praktické tipy, ako vytvoriť skvelý životopis dobrovoľníka

Podľa Nonprofits Source približne 25 % dospelých v Spojených štátoch dobrovoľne venuje svoj čas, schopnosti a chuť robiť svet lepším.

Ak ste niekedy uvažovali o tom, že sa pridáte k nejakej organizácii a zmeníte veci k lepšiemu, určite by ste mali začať s vypracovaním pútavého životopisu dobrovoľníka.

Či už ste sa rozhodli doučovať, poskytovať poradenstvo, pracovať v utečeneckom tábore alebo stavať prístrešky pre ľudí v núdzi, najdôležitejším faktorom, na ktorý treba pamätať, je prispôsobiť svoj životopis príslušnej dobrovoľníckej príležitosti.

Postupujte podľa našich praktických tipov pre životopisy dobrovoľníkov a získajte prácu, ktorá vám zmení život, o ktorú sa uchádzate.

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete, aby ste sa rýchlo zamestnali.

1. Vylepšite si formát životopisu dobrovoľníka

Aj keď to vyzerá ako okrajová záležitosť, na vzhľade vášho životopisu záleží. Veľký počet uchádzačov znamená veľa životopisov a veľa životopisov znamená menej času pre náborového pracovníka, aby ich všetky dôkladne prečítal.

A vtedy si možno uvedomíte, že skôr ako budete môcť ponúknuť svoj čas a energiu na dobrú vec, budete musieť ponúknuť dobre zorganizovaný a dobre vyzerajúci životopis dobrovoľníka.

Urobte si svoj životopis prehľadný a ľahko sa v ňom orientujte pomocou nasledujúcich tipov:

 • Použite prehľadné záhlavie s vaším celým menom, e-mailovou adresou, telefónnym číslom a odkazmi na sociálne médiá, ak sa týkajú danej pozície.
 • Použite dvojstĺpcové usporiadanie, ak ste skúsený dobrovoľník a váš životopis obsahuje veľa skúseností. Snažte sa zachovať nízky počet strán - nie viac ako dve strany.
 • Používajte písmo vhodné na písanie životopisu, napríklad Garamond, Cambria alebo Calibri.
 • Medzi jednotlivými segmentmi používajte záporné medzery na lepšiu orientáciu.
 • Vytvorte dostatočne veľké nadpisy.

Vyberte si preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis zažiariť.

2. V odbornom zhrnutí dobrovoľníka propagujte svoje úspechy a silné stránky

Váš profesijný súhrn by mal rozhodne vystihovať vašu vášeň pre pomoc veci, relevantné pracovné skúsenosti, silné stránky, profesionálne úspechy a vaše výnimočné dobrovoľnícke zručnosti.

Teraz si predstavte, že toto všetko by sa malo zmestiť do 3 - 5 riadkov. Je to náročné? Možno, ale nie je to nič, čo by kandidát ako vy nezvládol.

Postupujte podľa týchto jednoduchých tipov a nechajte ostatných uchádzačov stáť.

 • Vytvorte si profesijné zhrnutie hneď po tom, ako napíšete zvyšok svojho životopisu.
 • Zamerajte sa skôr na svoje úspechy a výsledky než na každodenné povinnosti vo svojich predchádzajúcich funkciách.
 • Vždy, keď môžete, uveďte čísla - roky praxe, koľko peňazí ste spoločnosti ušetrili, sumu, ktorú ste vyzbierali počas benefičnej akcie atď.
 • Svoj profesijný profil vždy prispôsobte príslušnému pracovnému miestu. Ako? Vyhľadajte najdôležitejšie kľúčové slová a zakomponujte ich do svojho súhrnu.
 • Používajte úderný jazyk.
 • Dajte do popredia svoje výnimočné dobrovoľnícke zručnosti.

Príklad profesionálneho profilu dobrovoľníka

Spoľahlivý a veľmi úspešný fundraiser so 7-ročnou praxou v získavaní finančných prostriedkov pre rôzne charitatívne a neziskové organizácie. Zbehlý v prezentovaní celého radu inovatívnych nápadov na získavanie finančných prostriedkov rôznym skupinám darcov. Vďaka výnimočným schopnostiam v oblasti komunikácie, riadenia času a nadväzovania kontaktov viedol tím 19 dobrovoľníkov s cieľom vypracovať stratégie na podporu nových príspevkov. Zabezpečil financovanie a dary pre 12 projektov, ktoré zahŕňali rôzne aktivity pre deti, mládež a dospelých.

3. Zdôraznite vo svojom dobrovoľníckom životopise svoje najlepšie mäkké a tvrdé zručnosti

Ako dobrovoľník nepochybne potrebujete byť vybavený nadpozemskou empatiou, odolnosťou a profesionalitou.

Na vaše charakterové vlastnosti a schopnosti však môže byť kladených oveľa viac náročných požiadaviek. Aby ste uviedli tie relevantné, vždy prispôsobte svoj súbor zručností konkrétnej pracovnej pozícii. Vyhľadajte v ňom kľúčové slová a zodpovedajúce zručnosti uveďte na začiatku zoznamu.

Nasledujúce kompetencie dobrovoľníka vám môžu pomôcť zostaviť účinný súbor zručností do vášho životopisu.

Najlepšie mäkké zručnosti pre váš dobrovoľnícky životopis

 • Zručnosť
 • Úprimnosť
 • Záväzok
 • Schopnosť pracovať pod tlakom
 • Efektívna komunikácia (ústna a písomná)
 • Vynikajúce organizačné schopnosti
 • Spoľahlivosť
 • Aktívne počúvanie
 • Empatia
 • Prispôsobivosť
 • Vedenie
 • Tímová práca
 • Rešpektovanie
 • Zodpovednosť
 • Riadenie času
 • Motivácia
 • Riešenie konfliktov
 • Intuícia
 • Výnimočný zákaznícky servis

Efektívne dobrovoľnícke zručnosti pre váš životopis

 • Kancelársky balík MS Office
 • Hlboké znalosti v oblasti získavania finančných prostriedkov a mobilizácie zdrojov
 • Plánovanie
 • doplňovanie zásob
 • Preventívna údržba
 • starostlivosť o zvieratá
 • Administratívne zručnosti
 • Nástroj na riadenie dobrovoľníkov: VolunteerHub

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

4. Prezentujte svoje relevantné dobrovoľnícke skúsenosti v tom najlepšom svetle

Na časti o pracovných skúsenostiach ste tvrdo pracovali a svedomito ste uviedli všetky svoje povinnosti a zodpovednosti v každej z vašich minulých funkcií. Napriek tomu sa vám žiadna organizácia neozvala.

Prečo? Možno práve preto. Žiadny náborový pracovník nechce čítať veľké kusy textu plné nepodstatných informácií.

Nezabudnite, že prispôsobenie životopisu pracovnej pozícii, o ktorú máte záujem, je kľúčom k získaniu práce.

Preto nasledujúce tipy môžu zachrániť vašu časť o pracovných skúsenostiach pred ignorovaním:

 • Pri uvádzaní vašej pracovnej histórie používajte opačné chronologické poradie, pričom začnite poslednou pozíciou.
 • Uveďte názov spoločnosti, miesto, vašu pracovnú pozíciu a dátumy.
 • Zamerajte sa na požiadavky v pracovnej ponuke a použite z nej správne kľúčové slová. Zahrňte ich do svojej časti.
 • Vyhnite sa vymenovaniu vašich každodenných povinností a zdôraznite svoje úspechy v danej funkcii.
 • Na zvýraznenie vašich úspechov použite čísla. Ich sčítanie bude ešte ďalším krokom k ich konkretizácii.
 • Nezaťažujte náborového pracovníka a udržujte počet odrážok pod 7.
 • Nezabudnite použiť úderný jazyk a používajte slovesá ako rozvinul, zabezpečil, mentoroval atď.

Príklad časti o dobrovoľníckych skúsenostiach

Nadácia People United Foundation, Kentucky, USA
Dobrovoľnícky fundraiser
2017 - 2021

 • Vypracoval marketingové a investorské materiály pre potenciálnych a existujúcich investorov a identifikoval a budoval vzťahy s potenciálnymi darcami.
 • Organizoval a zúčastnil sa na viac ako 25 konferenciách a podujatiach, ktoré ponúkali príležitosti na nadviazanie kontaktov v globálnych filantropických komunitách.
 • Získaval sponzorov, účastníkov a dobrovoľníkov pre podujatia na získavanie finančných prostriedkov.
 • Mentoroval tím 19 dobrovoľníkov pri vypracovávaní stratégií na podporu nových príspevkov.
 • Zabezpečil financovanie a dary pre 12 projektov, ktoré zahŕňali rôzne aktivity pre deti, mládež a dospelých.
 • Vypracoval stratégie, ktoré viedli k 12 % nárastu príspevkov v priebehu 6 mesiacov.

5. Zohľadnite svoju sekciu vzdelávania

Bez ohľadu na to, či sa od vás vyžaduje formálne vzdelanie, alebo nie, vždy uveďte najvyšší ukončený stupeň vzdelania. Ak ešte stále študujete, uveďte to transparentne.

Môžete jednoducho uviesť názov vysokej školy, titul a roky štúdia, alebo môžete sekciu o vzdelaní okoreniť a predstaviť svoje relevantné akademické úspechy alebo oblasti záujmu. Táto dodatočná informácia môže stačiť na to, aby náborového pracovníka zaujala.

Uvedenie vzdelania v životopise dobrovoľníka

Mason University, Maysville, KY, USA
Bachelor of Science in Nonprofit Management
2013-2017

 • Priemerný študijný priemer: 3,98 (15 % najlepších študentov programu)
 • Oblasť záujmu: Organizačný manažment
 • Vynikajúci v oblasti kultúrnej angažovanosti

6. Najlepšie ďalšie časti, ktoré by ste mali uviesť vo svojom dobrovoľníckom životopise

Vďaka relevantným dodatočným sekciám môžete určite zlepšiť skóre svojho životopisu - najmä ak vám chýbajú relevantné pracovné skúsenosti alebo vaša sekcia o vzdelaní je nedostatočná.

Vaše vzdelávacie a dobrovoľnícke aktivity, certifikáty alebo jazykové kompetencie môžu mať veľký význam.

Vyberte si časti, ktoré sú pre daný pracovný inzerát najrelevantnejšie, a predbehnite ostatných uchádzačov:

 • Certifikáty
 • Ocenenia
 • Jazyky
 • Školenia
 • Dobrovoľnícka činnosť
 • Kvalifikácie
 • Projekty
 • Záujmy
 • Dosiahnuté výsledky
 • Mimoškolské aktivity
 • Publikácie

Uvedenie ďalších častí v životopise dobrovoľníka

Dobrovoľníctvo

 • Lektor angličtiny, EF Education, Suva, Fidži, máj 2014 - február 2015

Certifikáty

 • Certifikát v oblasti vedenia a riadenia, The Leadership Institute, jún 2016

Jazykové zručnosti

 • Taliančina - plynule
 • Francúzština - certifikát B2
 • Španielčina - certifikát A2

Publikované 14. december 2021
Bol tento článok užitočný? Ohodnoť ho!
Average: 4.9 (13 votes)

Julia je profesionálna spisovateľka, prekladateľka a grafická dizajnérka. Je absolventkou prekladateľstva a tlmočníctva a má medzinárodné pracovné skúsenosti z viacerých krajín Európy, ako aj z Číny a Panamy. Julia v minulosti vyučovala akademické písanie a ako grafická dizajnérka prispievala do médií, ako napr. Jej vášňou je celoživotné vzdelávanie a dobrá káva.

Všetky vzory životopisov — dobrovoľníctvo

Iba ľudia, ktorí sa zamestnali
Príklad životopisu veľvyslanca Medzinárodnej komisie pre ľudské práva
Príklad životopisu veľvyslanca Medzinárodnej komisie pre ľudské práva
Ukážka životopisu dobrovoľníka z radov utečencov
Ukážka životopisu dobrovoľníka z radov utečencov
Príklad životopisu stážistu v oblasti sociálnej práce
Príklad životopisu stážistu v oblasti sociálnej práce
UNFPA ukážka životopisu stážistu
UNFPA ukážka životopisu stážistu
Zdravotnícky pracovník v komunite na zdravotnom oddelení okresu Vanderburgh Resume
Zdravotnícky pracovník v komunite na zdravotnom oddelení okresu Vanderburgh Resume
Ukážka životopisu pracovníčky útulku
Ukážka životopisu pracovníčky útulku
Ukážka životopisu dobrovoľníka na linke pre samovraždy
Ukážka životopisu dobrovoľníka na linke pre samovraždy
Pracovník útulku pre bezdomovcov Ukážka životopisu
Pracovník útulku pre bezdomovcov Ukážka životopisu
Pracovník útulku pre zvieratá Ukážka životopisu
Pracovník útulku pre zvieratá Ukážka životopisu
Člen predstavenstva útulku pre zvieratá Ukážka životopisu
Člen predstavenstva útulku pre zvieratá Ukážka životopisu
Vzorka životopisu opatrovateľky domu
Vzorka životopisu opatrovateľky domu
Pracovník komunitného potravinového projektu Ukážka životopisu
Pracovník komunitného potravinového projektu Ukážka životopisu
Dobrovoľník v útulku pre zvieratá Ukážka životopisu
Dobrovoľník v útulku pre zvieratá Ukážka životopisu
Vzorka životopisu opatrovateľky domácich zvierat
Vzorka životopisu opatrovateľky domácich zvierat
Asistent sociálneho pracovníka príklad životopisu
Asistent sociálneho pracovníka príklad životopisu
Ukážka životopisu dobrovoľníka v komunite
Ukážka životopisu dobrovoľníka v komunite
Ukážka životopisu manažéra pre fundraiserov
Ukážka životopisu manažéra pre fundraiserov
Príklad nemocničného dobrovoľníckeho životopisu
Príklad nemocničného dobrovoľníckeho životopisu
Ukážka životopisu komunitného organizátora
Ukážka životopisu komunitného organizátora
Ukážka životopisu pracovníka v potravinárstve
Ukážka životopisu pracovníka v potravinárstve

Related dobrovoľníctvo cover letter examples

Príklad motivačného listu pracovníka útulku pre bezdomovcov
Príklad motivačného listu pracovníka útulku pre bezdomovcov
Príklad sprievodného listu útulku pre ženy
Príklad sprievodného listu útulku pre ženy
Šablóna sprievodného listu sociálneho pracovníka (LGSW)
Šablóna sprievodného listu sociálneho pracovníka (LGSW)
Príklad sprievodného listu asistenta sociálneho pracovníka
Príklad sprievodného listu asistenta sociálneho pracovníka
Ukážka sprievodného listu fundraisera
Ukážka sprievodného listu fundraisera
Ukážka sprievodného listu organizátora komunity
Ukážka sprievodného listu organizátora komunity
Šablóna sprievodného listu pracovníka s mládežou
Šablóna sprievodného listu pracovníka s mládežou
Ukážka sprievodného listu dobrovoľníka v nemocnici
Ukážka sprievodného listu dobrovoľníka v nemocnici

Chceš ísť na istotu?

Pridaj sa k viac ako 3 600 000 uchádzačom a vytvor si životopis, ktorý ti pomôže preraziť na trhu práce.

Vytvoriť životopis
english template stanford template rectangular template