Konečný návod na napísanie životopisu strojného inžiniera

Kariéra strojného inžiniera vám ponúka veľa príležitostí na profesionálny rast a rozvoj. Práca strojného inžiniera zahŕňa mnoho oblastí, od spolupráce s tímom pri vývoji nových výrobkov až po priemyselný výskum najnovších metód a nástrojov.

V tejto príručke vás naučíme, ako dokonale obsiahnuť svoje skúsenosti strojného inžiniera v životopise. Čítajte ďalej a dozviete sa všetko o:

 • Výber najlepšieho formátu životopisu pre vaše skúsenosti strojného inžiniera
 • Písaní zhrnutia životopisu, ktoré prezentuje vaše úspechy
 • Výber kľúčových strojárskych zručností, ktoré preukazujú vaše odborné znalosti
 • opísanie pracovných skúseností s konkrétnymi a kvantifikovateľnými podrobnosťami
 • Správne uvedenie vášho strojárskeho vzdelania v životopise

Stále hľadáte prácu? V týchto viac ako 100 zdrojoch sa dozviete všetko, čo potrebujete na rýchle prijatie do zamestnania.

1. Vyberte si najlepší formát životopisu pre svoje skúsenosti strojného inžiniera

Prvým dôležitým rozhodnutím pri tvorbe životopisu strojného inžiniera je, aký formát použiť.

Vo všeobecnosti je štandardným formátom, ktorý očakávajú zamestnávatelia strojných inžinierov, životopis v obrátenom chronologickom poradí . Tento formát sa zameriava predovšetkým na pracovné skúsenosti, pričom ako prvé sa uvádza vaše posledné zamestnanie a od neho sa postupuje chronologicky dozadu.

Ak ste však čerstvým absolventom alebo vám z iných dôvodov chýbajú relevantné pracovné skúsenosti, formát obrátenej chronológie nemusí vyhovovať vašim potrebám tak dobre ako alternatívny formát. V takom prípade zvážte použitie jedného z nasledujúcich menej obvyklých formátov:

 • Funkčný životopis: Funkčný životopis sa zameriava skôr na vzdelanie, zručnosti a neplatené skúsenosti než na formálne pracovné skúsenosti. Tento formát je vhodný pre čerstvých alebo budúcich absolventov, ktorí majú vysokú úroveň akademických skúseností, ale obmedzenú pracovnú históriu.
 • Hybridný životopis: Hybridný životopis kombinuje prvky funkčného aj reverzného chronologického formátu a rozdeľuje ťažisko dokumentu rovnomerne medzi všetky časti. Tento formát je vhodný pre uchádzačov, ktorí menia kariérnu dráhu alebo majú veľké medzery v pracovnej histórii.

Vyberte si preferovanú šablónu a nechajte svoj životopis zažiariť.

2. Vytvorte zhrnutie životopisu, ktoré predstaví vaše úspechy

Zhrnutie vášho životopisu je krátke vyhlásenie, ktorým sa začína váš životopis. Toto zhrnutie, ktoré má zvyčajne dĺžku jednej až troch viet, by sa malo zamerať na vaše najlepšie zručnosti, skúsenosti a úspechy.

Cieľom zhrnutia životopisu je upútať pozornosť potenciálnych zamestnávateľov. V niekoľkých vetách by ste mali vyjadriť, akú hodnotu poskytujete ako zamestnanec a aké typy úspechov a kľúčových schopností prinášate.

Na ukážku toho, ako napísať účinné zhrnutie, sme nižšie uviedli slabý príklad, po ktorom nasleduje oprava a vysvetlenie.

Nesprávny príklad zhrnutia životopisu strojného inžiniera

Skúsený strojný inžinier so silnými skúsenosťami v oblasti navrhovania prototypov nových nástrojov a zavádzania nových systémov priemyselného spracovania. Predchádzajúce skúsenosti vo vedúcej pozícii s cieľom využiť tieto skúsenosti vo vedúcej funkcii v technologickej spoločnosti.

Prečo je to nesprávne?

V tomto príklade uchádzač uvádza niektoré kľúčové údaje o svojich skúsenostiach a špecializovaných odborných znalostiach. Namiesto opisu "skúsený" by však mal uviesť konkrétne roky skúseností, ktoré má, ako aj uviesť širší kontext okolo vedúcej pozície, na ktorej pracoval.

Pamätajte - mali by ste sa snažiť preukázať skúsenosti prostredníctvom kvantifikovateľných detailov, a nie len rozprávať zamestnávateľovi vágne fakty.

Opravený príklad zhrnutia životopisu strojného inžiniera

Efektívny strojný inžinier s viac ako 6 rokmi skúseností s navrhovaním prototypov nástrojov a implementáciou nových systémov priemyselného spracovania. V predchádzajúcej pozícii pracoval ako vedúci inžinier na významnom ročnom projekte, v rámci ktorého realizoval implementáciu nového usporiadania zariadení a pracovného procesu, ktorý zvýšil medziročnú produktivitu o takmer 35 %.

Prečo je to správne?

V tomto opravenom príklade je žiadateľ oveľa jasnejší v podrobnostiach, ktoré uvádza. Namiesto jednoduchého uvedenia, že zastával vedúcu pozíciu, uvádza oveľa viac súvislostí o type pozície a projekte, na ktorom pracoval, vrátane kľúčového úspechu, ktorým bolo zvýšenie produktivity o významné percento.

Zisti skóre svojho životopisu!

Náš AI nástroj na kontrolu životopisu ho dokáže skontrolovať a poskytnúť ti tipy, ako ho vylepšiť.
Analýza životopisu

3. Vyberte efektívne strojárske zručnosti, ktoré preukazujú vaše odborné znalosti

Zahrnutie časti o zručnostiach do vášho životopisu je skvelý spôsob, ako stručne uviesť vaše špecifické oblasti odborných znalostí, ktoré ste možno prehliadli v súhrne alebo v časti o pracovných skúsenostiach.

Okrem toho vaša časť o zručnostiach môže poskytnúť vynikajúce body na rozhovor počas pohovoru, ako aj poskytnúť potenciálnemu zamestnávateľovi širší prehľad o vás ako o odborníkovi. Preto je veľmi dôležité uviesť len tie zručnosti, ktoré môžete na pohovore rozviesť, ak vás o ne požiadajú.

Pri výbere zručností do životopisu sa snažte zahrnúť rôzne technické aj interpersonálne schopnosti. Tým zamestnávateľovi ukážete, že si uvedomujete, že zručnosti v oblasti práce s ľuďmi (interpersonálne) sú rovnako dôležité ako naučené zručnosti (technické).

Najlepšie technické zručnosti, ktoré môžete uviesť v životopise strojného inžiniera

 • MATLAB
 • CAD/AutoCAD
 • Znalosť počítačových programov (Microsoft Office 360, Adobe Suite atď.)
 • Navrhovanie a interpretácia výkresov
 • Vykonávanie prieskumu v priemysle
 • Bezpečnostné normy OSHA
 • Robotika a umelá inteligencia
 • Výrobné procesy
 • Matematika
 • Vytváranie prototypov

Efektívne interpersonálne zručnosti pre váš životopis strojného inžiniera

 • Analytické zručnosti
 • Kritické myslenie
 • Riešenie problémov
 • Kreativita
 • Spolupráca
 • Písomná a ústna komunikácia
 • Vynikajúca organizácia
 • riadenie času
 • Prispôsobivosť
 • Vedenie

4. Opíšte svoje pracovné skúsenosti s konkrétnymi a merateľnými údajmi

Včasti životopisu venovanej pracovným skúsenostiam by ste mali vždy obsiahnuť svoje predchádzajúce povinnosti aj úspechy na pracovisku s čo najväčším počtom konkrétnych údajov.

Pri výbere opisných bodov, ktoré použijete, sa rozhodnite zahrnúť informácie, ktoré sú kvantifikovateľné a ukazujú jasnú hodnotu pre zamestnávateľov. Osoba, ktorá číta váš životopis, by mala byť schopná ľahko preletieť túto časť a získať dobrú predstavu o vašich odborných skúsenostiach.

Tu je príklad položky o pracovných skúsenostiach zo životopisu strojného inžiniera

ABC Technologies, Miami, FL
Strojný inžinier
august 2017 až jún 2020

 • Implementoval nové usporiadanie zariadení, ktoré optimalizovalo produktivitu, čo viedlo k zvýšeniu celkovej výrobnej kapacity o 10 %.
 • Navrhol technické výkresy pre viac ako 15 firemných klientov, čo viedlo k priemernému 15 % nárastu priemyselných vstupov v podnikoch týchto klientov.
 • Udržal výnimočne nízku chybovosť výroby, v priemere menej ako 2 % mesačne.

5. Správne uveďte v životopise svoje strojárske vzdelanie

Všeobecnou štandardnou požiadavkou na vzdelanie strojného inžiniera je bakalársky titul. Táto úroveň vzdelania vám zabezpečí pozície na vstupnej úrovni, ako aj niektoré pozície na vyššej úrovni, ak máte primerané skúsenosti.

Samozrejme, ak máte akékoľvek vyššie vzdelanie ako bakalárske, môže vám to pomôcť zvýšiť konkurencieschopnosť a upútať pozornosť zamestnávateľov vo vašom životopise. Dbajte na to, aby ste v časti o vzdelaní vždy uviedli najvyšší titul ako prvý!

Tu je príklad dobre vypracovanej časti o vzdelaní v životopise strojného inžiniera

Vzdelanie

Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA
M.S. in Mechanical Engineering
Ukončené štúdium: 2018, Summa Cum Laude

Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA
B.S. in Mechanical Engineering
Ukončené: 2015, Magna Cum Laude

 • Prezidentka študentskej asociácie inžinierov - 2014 až 2015

 

Publikované 24. máj 2023